Klassequizen

  • SKU: 10257
  • Category:
  • Enhet: Stykk
  • Antall i pakke: 6

Klassequizen
Ungdomsskoler fra hele landet konkurrerer mot hverandre i NRK-programmet «Klassequizen». Siden starten har programmet hatt mer enn 10 000 deltakere, og med dette brettspillet er det du som skal vise
hva du kan, enten du går i tiendeklasse eller ei! Her får dere sjansen til à teste dere mot hverandre pà samme måte som i programmet, i spørsmål om alt mellom himmel og jord. Som på TV/radio skal lagene svare pà de samme spørsmålene. Men dere får enda en utfordring: Hvert spørsmål i brettspillet «Klassequizen» kan nemlig ha flere riktige svaralternativer, og det gjelder altså
à identifisere alle alternativer som er riktige 0g score sà mange pong som mulig. Men pass pä! Dere scorer ingenting pa de spørsmålene der dere velger et eller flest av de gale alternativene.
Her gjelder det altså ikke bare à kunne mest, men også å kunne kjenne grensen for sin kunnskap. Vær forberedt på tett tidspress underveis, og en forrykende sluttspurt!
Alder: 14+
Antall spillere: 2-6
Spilletid: 30 min