Citadels

  • SKU: 224
  • Category:
  • Enhet: Stykk
  • Antall i pakke: 6

I CITADELS er du en middelalderhersker som forsøker å fullføre byen sin for motspillerne. Byen bygger du ut ved à legge til nye distrikter, men du må bruke pengene dine fornuftig. Enkelte distrikter er mer verdifulle enn andre, i penge- eller nytteverdi, men koster også mer å bygge. Men styringen av en by dreier seg om mer en gull. Forskjellige adelsmenn har alle sine roller å fylle. Citadels endrer seg fra runde til runde ettersom spillerne stadig velger seg nye roller – Snikmorderen, Tyven, Seidmannen, Kongen, Biskopen, Handelsmannen, Byggmesteren eller Feltherren – og makten som følger med. Norsk, Antall spillere: 2-8, Spilletid: 20-60, Alder: 14+