MesterQuiz

MesterQuiz er spillet som alle quizelskere bestandig har ventet på. Hvis du liker quiz, vil du sikkert gjerne ha bevis for at du er en kunnskapens mester. Konkret og målbart bevis. Det får du når du spiller: MesterQuiz! Alle som spiller, blir målt på en skala fra 0 til 100. For à oppnå toppscore – 100 pong – må du dokumentere kunnskap i 8 av 16 kategorier og ta sjansen på at du klarer en tilfeldig kategori som terningen bestemmer! Du greier det neppe pà første forsak, men øvelse gjør mester! Hvis du synes det er artig å følge din egen kunnskapsutvikling, kan du fylle ut det vedlagte statistikkarket som gir deg kurven for din gen “formutvikling”. MesterQuiz er tilrettelagt for både spesialisten og allmennviteren! Dette er spillet for quizzere, laget av quizeksperter for quizelskere! DE 16 KATEGORIENE ER: 1 FILM & TV 2 FOTBALL 3 FRITID 4GEOGRAFI 5 HISTORIE 6 KROPP & HELSE 7 KULTUR & RELIGION 8 LITTERATUR 9 MAT & DRIKKE 10 NATUR 11 NÆRINGSLIV 12 POLITIKK 13 POPMUSIKK 14 SPORT 15 SPRÅK 16 VITENSKAP Norsk, Antall spillere: 2-6, Spilletid: 30-90, Alder: 15+